Barion Pixel

Annak érdekében, hogy a weboldalunk hatékonyabban üzemeljen, sütiket használunk.

 

Menü

Adatvédelmi nyilatkozat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Tóth-Máté Imre Egyéni Vállalkozó mint Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a rendszerében található személyes adatok kezelése tekintetében a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) rendelkezéseinek megfelelően kezelje, tárolja, felhasználja.

 

Az adatok kezelésével összefüggésben Adatkezelő ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit (a továbbiakban: Felhasználó) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint Felhasználó jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 

Felhasználó jogosult az Adatkezelőhöz intézett írásos bejelentés útján az adatkezeléshez adott hozzájárulását részlegesen vagy teljesen visszavonni, illetve az adatai törlését kérni a tájékoztatóban meghatározott módon.

 

 1. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

 

Az adatok kezelését a Tóth-Máté Imre Egyéni Vállalkozó végzi.

Székhely: 2194 Tura, Széchenyi István utca 28.

Adószám: 50024564-2-33

Nyilvántartási szám: 5003637

Bejegyző hatóság: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala ( https://nyilvantarto.hu/hu/evig )

Bankszámlaszám: 65900107-13011165
 

E-mail cím: info@timsport.hu

Telefonszám: 06-28-467881, +36-702642871

 

Tim Sport üzlet: 2194 Tura, Bartók tér 4.; Nyitvatartás: H-P: 9-17 h, Sz: 8-12h, V: ZÁRVA

 

 1. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.),
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet (Rendelet),
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.),
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
 • az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfatv.),
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.),
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 5/2014. (II. 26.) Korm. rendelet.

 

 1. ADATKEZELÉSI ESETEK

 

 1. A regisztráció során megadott adatokhoz kapcsolódó adatkezelés (magánszemélyek esetén)

 

 1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

 

Személyes adat

Adatkezelés célja

Teljes név

A regisztráló Felhasználónak az adatbázisba történő vételéhez és azonosításához elengedhetetlenül szükséges. Ezen felül az adatkezelés célja:

 • az Adatkezelő és a Felhasználó közötti kapcsolattartás,
 • a Honlapon történő vásárlás biztosítása regisztrált felhasználóként,
 • regisztrációhoz kötött szolgáltatás elérésének biztosítása,
 • kényelmi funkció (pl. ismételt adatmegadás elkerülése a regisztrált Felhasználó által korábban és rendszerben tárolt adatainak automatikus kitöltésével
 • szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet(ek) küldése

E-mail cím

Az e-mail cím a regisztráló a Felhasználónak az adatbázisba történő vételéhez és azonosításához elengedhetetlenül szükséges. Ezen felül az adatkezelés célja:

 • az Adatkezelő és a Felhasználó közötti kapcsolattartás,
 • a Honlapon történő vásárlás biztosítása regisztrált felhasználóként,
 • regisztrációhoz kötött szolgáltatás elérésének biztosítása,
 • kényelmi funkció (pl. ismételt adatmegadás elkerülése a regisztrált Felhasználó által korábban és rendszerben tárolt adatainak automatikus kitöltésével,
 • szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet(ek) küldése.

Jelszó

A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.

Telefonszám

A megrendeléshez kapcsolódó kapcsolattartást szolgálja. (pl. megrendeléssel kapcsolatos egyeztetés; futárral történő egyeztetés)

Szállítási információk: irányítószám, város, utca, házszám, szükség esetén emelet, ajtó

Felhasználó által megadott szállítási információk ahhoz szükségesek, hogy Adatkezelő a megrendelés házhozszállítását teljesíteni tudja. Az adatok megadása a megrendelés (online szerződés) teljesítése érdekében.

Számlázási információk: irányítószám, város, utca, házszám, szükség esetén emelet, ajtó

A számla kiállításához szükséges. Az adatok megadása feltétele a szerződéskötésnek, elengedhetetlen a megrendelés (online szerződés) teljesítése érdekében.

 

A felhasználónév és az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatot tartalmazzon, ezért például nem szükséges, hogy az e-mail cím a Felhasználó nevét tartalmazza. A Felhasználó szabadon dönthet arról, hogy olyan létező e-mail címet ad-e meg, amely a kilétére utaló információt tartalmaz.

 

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a felhasználói fiók regisztrálása során megadott fenti adatok tekintetében a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, tekintettel a Rendelet 32. cikkére.

 

Az adatkezelés időtartama: A regisztráció során megadott kapcsolattartási adatokat a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A regisztráció törlése írásbeli kérelemmel kezdeményezhető Adatkezelőnél. Ha a Felhasználó nem kéri regisztrációjának törlését, úgy Adatkezelő a Honlap megszűnését követő legkésőbb 30 nap elteltével törli rendszeréből a regisztrációs adatokat.

 

Adatok forrása: Közvetlenül a Felhasználótól felvett.

 

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A Felhasználó nem tudja a regisztrációval együtt járó kényelmi funkciót igénybe venni, nem jogosult felhasználói fiók létrehozására.

 

 1. A regisztráció során megadott adatokhoz kapcsolódó adatkezelés (jogi személyek esetén)

 

 1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

 

Személyes adat

Adatkezelés célja

Kapcsolattartó neve (teljes név)

Az adott cég nevében regisztráló Felhasználónak az adatbázisba történő vételéhez és azonosításához elengedhetetlenül szükséges. Ezen felül az adatkezelés célja:

 • az Adatkezelő és a Felhasználó közötti kapcsolattartás,
 • a Honlapon történő vásárlás biztosítása regisztrált felhasználóként,
 • regisztrációhoz kötött szolgáltatás elérésének biztosítása,
 • kényelmi funkció (pl. ismételt adatmegadás elkerülése a regisztrált Felhasználó által korábban és rendszerben tárolt adatainak automatikus kitöltésével
 • szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet(ek) küldése

E-mail cím

Az e-mail cím a regisztráló a Felhasználónak az adatbázisba történő vételéhez és azonosításához elengedhetetlenül szükséges. Ezen felül az adatkezelés célja:

 • az Adatkezelő és a Felhasználó közötti kapcsolattartás,
 • a Honlapon történő vásárlás biztosítása regisztrált felhasználóként,
 • regisztrációhoz kötött szolgáltatás elérésének biztosítása,
 • kényelmi funkció (pl. ismételt adatmegadás elkerülése a regisztrált Felhasználó által korábban és rendszerben tárolt adatainak automatikus kitöltésével,
 • szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet(ek) küldése

Jelszó

A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.

Telefonszám

A megrendeléshez kapcsolódó kapcsolattartást szolgálja. (pl. megrendeléssel kapcsolatos egyeztetés; futárral történő egyeztetés)

Szállítási információk: irányítószám, város, utca, házszám, szükség esetén emelet, ajtó

Felhasználó által megadott szállítási információk ahhoz szükségesek, hogy Adatkezelő a megrendelés házhozszállítását teljesíteni tudja. Az adatok megadása a megrendelés (online szerződés) teljesítése érdekében.

Számlázási információk: irányítószám, város, utca, házszám, szükség esetén emelet, ajtó

A számla kiállításához szükséges. Az adatok megadása feltétele a szerződéskötésnek, elengedhetetlen a megrendelés (online szerződés) teljesítése érdekében.

Adószám

Jogi személy esetén kötelezően kitöltendő, melynek célja

 • ÁFA-s számla kiállítása
 • jogi személy esetében az elektronikus szerződéskötés bizonyos rendelkezéseinek figyelmen kívül hagyása, illetve egyéb igényérvényesítés (pl. szavatosság, jótállás) során a jogi személyekre vonatkozó kivételszabályok alkalmazása.

 

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a felhasználói fiók regisztrálása során megadott fenti adatok tekintetében a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) vagy f) pontja:

 

 • Ha a személyes adatok kezelése kizárólag szerződés teljesítése céljából, a szerződő partner érdekében történik, és ezen adatokat Adatkezelő kizárólag ezzel kapcsolatban használja fel, akkor az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) (b) pontja szerinti jogalap természetes személy szerződéses partner személyes adatainak kezelésére.

 

 • Előfordul, hogy a kapcsolattartás céljából megadott személyes adat a nem természetes személy szerződő cég munkavállalójáé. A cég a munkavállaló személyes adatát a GDPR 6. cikk (1) (b) pontja és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 10. § (1) bekezdése alapján
 •  szerzi meg és kezeli, míg az Adatkezelő a GDPR 6. cikk (1) (f) pontja szerint a cég, mint szerződéses partner jogos érdekében veszik át és kezelik a személyes adatokat a célhoz szükséges mértékben és ideig.

 

Az adatkezelés időtartama: A regisztráció során megadott kapcsolattartási adatokat a Felhasználó tiltakozásának időpontjáig kezeli. Tiltakozás esetén Adatkezelő 6.6. és a 6.8. pontban foglaltak alapján jár el és az ott meghatározott határidőben intézkedik. Tiltakozás hiányában Adatkezelő a Honlap megszűnését követő legkésőbb 30 nap elteltével törli rendszeréből a regisztrációs adatokat.

 

Adatok forrása: Közvetlenül a Felhasználótól felvett.

 

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A Felhasználó nem tudja a regisztrációval együtt járó kényelmi funkciót igénybe venni, nem jogosult felhasználói fiók létrehozására és a cég nevében eljárni.

 

 1. Webáruházban történő megrendelés (Szerződés teljesítése érdekében kezelt adatok)

 

Személyes adat

Adatkezelés célja

Teljes név

A megrendelést leadó Felhasználó adatbázisban történő vételéhez és azonosításához elengedhetetlenül szükséges, illetve az Adatkezelő és az Felhasználó közötti kapcsolattartás célját szolgálja. Az adatok megadása feltétele a szerződéskötésnek, elengedhetetlen a megrendelés (online szerződés) teljesítése érdekében.

E-mail cím

Az e-mail cím a megrendelést leadó Felhasználónak az adatbázisban történő vételéhez és azonosításához elengedhetetlenül szükséges, illetve az Adatkezelő és az Felhasználó közötti kapcsolattartás célját szolgálja. Az adatok megadása feltétele a szerződéskötésnek, elengedhetetlen a megrendelés (online szerződés) teljesítése érdekében. A szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet(ek) küldése.

Szállítási információk: irányítószám, város, utca, házszám, szükség esetén emelet, ajtó

Ha a Felhasználó a megrendelés során a kiszállítás opciót választotta, úgy az általa megadott szállítási információk ahhoz szükségesek, hogy Adatkezelő a megrendelés házhozszállítását teljesíteni tudja. Az adatok megadása feltétele a szerződéskötésnek, elengedhetetlen a megrendelés (online szerződés) teljesítése érdekében.

Számlázási információk: irányítószám, város, utca, házszám, szükség esetén emelet, ajtó

A megrendelésről számla kiállításához szükséges. Az adatok megadása feltétele a szerződéskötésnek, elengedhetetlen a megrendelés (online szerződés) teljesítése érdekében.

Telefonszám

A megrendeléshez kapcsolódó kapcsolattartást szolgálja. (pl. futárral történő egyeztetés)

 

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a Felhasználóval, mint vásárlóval kötött szerződés teljesítése.

 

Adatkezelés időtartama: A Felhasználó adatait a szerződés teljesítését követően a polgári jogi elévülési idő leteltéig (5 év) kezeli Adatkezelő, a számlán szereplő adatokat azonban 8 évig kötelezően meg kell őriznie Adatkezelőnek.

 

Adatok forrása: Közvetlenül a Felhasználótól felvett.

 

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A Felhasználó nem tud vásárlást végrehajtani a Honlapon, hiszen személyes adatok megadása nélkül a megrendelés teljesítése lehetetlen. Megrendelések teljesítésének elmaradása, tekintettel arra, hogy Adatkezelő nem fog rendelkezni olyan adatokkal, melyek a teljesítésre képessé tennék (pl. kiszállítási).

 

 1. Számla kiállítása

 

Személyes adat

Adatkezelés célja

Név (Név/Cégnév)

Számla kötelező tartalmi eleme.

Cím

Számla kötelező tartalmi eleme.

Adószám

Amely alatt, mint adófizetésre kötelezettnek a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítették.

 

Adatkezelés jogalapja

 

A számla esetében a számla kiállítása és megőrzése jogi kötelezettség a számvitelről szóló törvény és az Áfa törvény alapján, így a számla esetében az adatkezelés jogalapja a rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése.

 

Adatkezelés időtartama: A számlán szereplő adatokat azonban 8 évig kötelezően meg kell őriznie Adatkezelőnek.

 

Adatok forrása: Közvetlenül a Felhasználótól felvett.

 

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatkezelő a számvitelről szóló törvény és az Áfa törvény rendelkezéseinek megfelelő jogi kötelezettségét nem tudja teljesíteni.

 

 1. Ügyféllevelezés, kapcsolattartás

 

Személyes adat

Adatkezelés célja

Név

Ha a Felhasználónak a Honlappal, termékekkel kapcsolatos kérdése merül fel, a jelen Tájékoztatóban és a Honlap felületén elhelyezett elérhetőségeken keresztül kapcsolatba léphet Adatkezelővel. Adatkezelő és a Felhasználó közötti kapcsolattartás célját szolgálja a felmerült kérdéssel összefüggésben.

E-mail cím

Ha a Felhasználónak a Honlappal, termékekkel kapcsolatos kérdése merül fel, a jelen Tájékoztatóban és a Honlap felületén elhelyezett elérhetőségeken keresztül kapcsolatba léphet Adatkezelővel. Adatkezelő és a Felhasználó közötti kapcsolattartás célját szolgálja a felmerült kérdéssel összefüggésben.

Telefonszám

Ha a Felhasználónak a Honlappal, termékekkel kapcsolatos kérdése merül fel, a jelen Tájékoztatóban és a Honlap felületén elhelyezett elérhetőségeken keresztül kapcsolatba léphet Adatkezelővel. Adatkezelő és a Felhasználó közötti kapcsolattartás célját szolgálja a felmerült kérdéssel összefüggésben.

 

Adatkezelési időtartama: Adatkezelő a hozzá beérkezett e-maileket, postai leveleket a küldő nevével, e-mail címével és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt, az adatközléstől számítva addig kezeli, amíg a Felhasználó kérdését, észrevételét nem sikerült megoldania, megválaszolnia.

 

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

 

Adatok forrása: Közvetlenül a Felhasználótól felvett. A Felhasználó maga dönti el, hogy mely kapcsolatfelvételi formát választja. (telefon, email vagy postai levél)

 

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Ügyféllevelezésen keresztüli kapcsolattartás elmaradása.

 

 1. Panasz, garanciális ügyintézés

 

Személyes adat

Adatkezelés célja

Név

Ha a Felhasználónak a vásárolt termékkel kapcsolatos szavatossági igény teljesítését kéri, vagy a Felhasználó egyéb jellegű panaszát kezeli Adatkezelő, úgy az ügyintézés során személyes adatok kezelését is megvalósítja. Az adatkezelés célja a jogszabályi előírásoknak megfelelő szavatossági igény és egyéb panaszügyintézés megvalósítása, továbbá az Adatkezelő és a Felhasználó közötti kapcsolattartás a felmerült kérdéssel összefüggésben.

E-mail cím (nem kötelező/opcionális)

Ha a Felhasználónak a vásárolt termékkel kapcsolatos szavatossági igény teljesítését kéri, vagy a Felhasználó egyéb jellegű panaszát kezeli Adatkezelő, úgy az ügyintézés során személyes adatok kezelését is megvalósítja. Az adatkezelés célja a jogszabályi előírásoknak megfelelő szavatossági igény és egyéb panaszügyintézés megvalósítása, továbbá az Adatkezelő és a Felhasználó közötti kapcsolattartás a felmerült kérdéssel összefüggésben.

Telefonszám (nem kötelező/opcionális)

Ha a Felhasználónak a vásárolt termékkel kapcsolatos szavatossági igény teljesítését kéri, vagy a Felhasználó egyéb jellegű panaszát kezeli Adatkezelő, úgy az ügyintézés során személyes adatok kezelését is megvalósítja. Az adatkezelés célja a jogszabályi előírásoknak megfelelő szavatossági igény és egyéb panaszügyintézés megvalósítása, továbbá az Adatkezelő és a Felhasználó közötti kapcsolattartás a felmerült kérdéssel összefüggésben.

 

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján a fogyasztóvédelmi törvényben és a Ptk.-ban előírt jogi kötelezettségek teljesítése.

 

Adatkezelés időtartama: A fogyasztóvédelmi törvény alapján az adatokat, illetve a hozzá tartozó panaszleveleket a panaszügyintézést követő 5 évig köteles Adatkezelő megőrizni.

 

Adatok forrása: Közvetlenül a Felhasználótól felvett.

 

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: szavatossági, jótállási és egyéb igény, panasz intézésének elmaradása, tekintettel arra, hogy személyes adatok megadása nélkül Adatkezelő nem tudja a Felhasználóval az adott ügy kapcsán a kapcsolatot felvenni, tartani és a problémát orvosolni.

 

 1. Egyéb célú adatkezelés

 

 1. Hírlevél, DM tevékenység

 

Teljes név (vezetéknév, keresztnév) és E-mail cím

A hírlevél adatbázisban a feliratkozó Felhasználó rögzítése és azonosítása. Feliratkozás esetén Adatkezelő a közvetlen megkeresés módszerével direkt marketing tartalmú hírlevelet küld a Felhasználó részére. Feliratkozás esetén a Adatkezelő – eltérő nyilatkozat, kifogás, tiltakozás hiányában – az igénylés során Felhasználó által megadott személyes adatait felhasználja annak céljából, hogy Adatkezelő a szolgáltatásairól tájékoztató anyagot, akciót, ajánlatot, tájékoztatást juttasson el.

 

Adatkezelés ideje: Mindaddig kezeli Adatkezelő ezen adatokat, ameddig a Felhasználó le nem iratkozik a hírlevélről a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva vagy amíg nem kéri levételét emailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén Adatkezelő további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. A hírlevélről a Felhasználó bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, térítésmentesen leiratkozhat.

 

Adatkezelés jogalapja: A Rendelet 6. cikk a) pontja (tekintettel a Rendelet 32. cikkére), valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdésének értelmében a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

 

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A Felhasználó nem kap direkt marketing tartalmú hírlevelet, illetve az abban foglalt információkhoz, ajánlathoz, kuponhoz, akcióhoz nem jut hozzá, arról nem értesül.

 

 1. Cookie-k kezelése

 

A Cookiek kezelésére vonatkozó Cookie Szabályzatot az alábbi linken [https://shop.timsport.hu/cookie_szabalyzat_4] keresztül, vagy a Honlap bármely felületéről elérhető menüben érheti el.

 

 1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések, adattovábbítás

 

 1. Adatokhoz való hozzáférés, adattovábbítás

 

A személyes adatokhoz Adatkezelő alkalmazottai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.

 

Adatkezelő csak jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt személyes adatokat más szervek, illetve állami szervek számára.

 

Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

 

Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

 1. Adatbiztonsági intézkedések

 

Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

 

A Honlap számítástechnikai rendszere az Adatkezelő adatfeldolgozójánál, a ShopRenter.hu Kft. szerverein találhatók meg.

 

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

 1. ADATFELDOLGOZÁS

 

Adatkezelő az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek vagy a szolgáltatás nyújtása céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak Adatkezelő utasításának, döntéseinek végrehajtására jogosult.

 

DPD Hungária Kft.

Székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép.

Telefon: +361 501 6200

Web: www.dpd.com

Adatkezelési nyilatkozat:  https://www.dpd.com/hu/home/siteutilities/adatvedelmi_nyilatkozat2

E-mail: dpd@dpd.hu

Tevékenység: csomagok házhozszállítása, futárszolgálat

 

Tárhelyszolgáltató:

           

ShopRenter.hu Kft.
4028 Debrecen, Kassai út 129.

+36-1/234-5012

info@shoprenter.hu

Tevékenység: tárhelyszolgáltató[OrmosNet2] 

 

 1. FELHASZNÁLÓT MEGILLETŐ JOGOK

 

 1. Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

 

Felhasználó az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet Adatkezelőtől, hogy Adatkezelő tájékoztassa:

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

 

Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja meg Felhasználó részére, kivéve, ha a Felhasználó azt nem írásban, papíralapon kéri. Szóbeli tájékoztatást telefonon keresztül Adatkezelő nem ad.

 

Adatkezelő a személyes adatok másolatát (személyesen az ügyfélszolgálaton) első alkalommal ingyenesen biztosítja Felhasználó részére. Adatkezelő által kért további másolatokért Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Adatkezelő elektronikus úton kéri a másolat kiadást úgy, az információkat emailben, széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja Adatkezelő rendelkezésére.

 

Felhasználó a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet úgy a 6. pontban meghatározottak szerint kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve a 7. pontban meghatározott eljárást kezdeményezhet.

 

 1. Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

 

Felhasználó írásbeli kérelmére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti Felhasználó által, írásban vagy az Adatkezelő üzleteinek valamelyikében személyesen megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi Felhasználó által megjelölt tartalommal. Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználó e címzettek adatairól tájékoztatja, ha ezt írásban kérelmezi.

 

 1. Adatkezelés korlátozáshoz való jog

 

Felhasználó írásbeli kérelem útján kérheti Adatkezelőtől adatai kezelésének korlátozását, ha a

 

 • Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen: ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos indokaival szemben.

 

Korlátozással Felhasználó személyes adatokat a tárolás kivételével csak Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet ez idő alatt kezelni. Adatkezelő a Felhasználót, akinek kérelmére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

 1. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

 

Felhasználó kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat, ha a meghatározott indokok valamelyike fennáll: i) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte; ii) Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; iii) Felhasználó saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az adatkezelésre, iv) Felhasználó tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik, v) a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezeli; vi) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Felhasználó a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; ii) népegészségügy területét érintő közérdek alapján; iii) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy iv) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

 1. Adathordozhatósághoz való jog

 

Ha az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul, a Felhasználónak joga van arra, hogy kérje, hogy a Felhasználó által az Adatkezelő részére megadott adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja. Ha technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat más adatkezelő számára továbbítsuk. Minden esetben a Felhasználó által átadott adatokra korlátozódik a jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. (pl. statisztika stb.)

 

A Felhasználó a rá vonatkozó, Adatkezelő rendszerében megtalálható (pl. hírlevél feliratkozás során) személyes adatokat:

 

 • tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
 • jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
 • kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható Adatkezelő rendszerében.

 

Adatkezelő az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag emailben vagy postai úton írt írásbeli kérelem alapján teljesíti. A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy valóban az arra jogosult a Felhasználó kíván élni e jogával. Felhasználó e jog keretében azon adatok hordozhatóságát igényelheti, melyet saját maga adott meg Adatkezelő részére. A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak Adatkezelő rendszereiből való törlésével, ezért a Felhasználó e jogának gyakorlását követően is Adatkezelő rendszereiben nyilvántartásra kerül, kivéve, ha kéri adatainak törlését is.

 

 1. Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

 

A Felhasználó az Adatkezelőhöz intézett nyilatkozatával tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja

 

 • a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek vagy

 

 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek.

 

Tiltakozási jog gyakorlása esetén Adatkezelő nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Annak megállapítása kapcsán, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, Adatkezelő dönt. Az ezzel kapcsolatos álláspontjáról véleményben tájékoztatja a Felhasználót.

 

A Felhasználó tiltakozni írásban (emailben vagy postai úton) illetve hírlevél esetén a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva is tud.

 

 1. Az elhunyt érintett Felhasználót megillető jogok más által történő érvényesítése

 

Az érintett Felhasználó halálát követő öt éven belül az elhaltat életében megillető jogokat, mint a hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, az adatkezelés korlátozásához, adathordozhatósághoz és tiltakozáshoz való jogát az elhunyt által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az Adatkezelővel tett nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az elhunyt az Adatkezelőnél több ilyen nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozatban megnevezett személy érvényesítheti e jogokat.

 

Ha az elhunyt nem tett ilyen tartalmú nyilatkozatot, akkor az elhaltat életében megillető és előző bekezdésben meghatározott jogokat az érintett Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója érvényesítheti az érintett halálát követő öt éven belül (több közeli hozzátartozó esetén az a közeli hozzátartozó jogosult érvényesíteni a fenti jogokat, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja).

 

Közeli hozzátartozónak a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja szerint a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér. Az elhunyt közeli hozzátartozója igazolni köteles:

 • az elhunyt érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint
 • saját személyazonosságát – valamint amennyiben szükséges közeli hozzátartozói minőségét – közokirattal igazolja.

 

Az elhunyt jogait érvényesítő személyt e jogok érvényesítése – így különösen az Adatkezelővel szembeni, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve bíróság előtti eljárás - során - az Infotv. és a Rendelet szerinti, - az elhunytat életében megillető jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik.

 

Adatkezelő írásbeli kérelemre köteles tájékoztatni a közeli hozzátartozót a megtett intézkedésről, kivéve, ha azt az elhunyt nyilatkozatában ezt kifejezetten megtiltotta.

 

 1. Kérelem teljesítésének határideje

 

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképp bármely kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével Adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót, valamint arról, hogy a Felhasználó panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Ha a Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja kérelem alapján történő az intézkedést. Ennek bizonyítása Adatkezelőt terheli.

 

Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást Adatkezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt a Felhasználó másként kéri.

 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználót kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

 1. Kártérítés és sérelemdíj

 

Minden olyan személy, aki a Rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

 

 1. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

Felhasználó jogait emailben vagy postai úton küldött írásbeli kérelemben gyakorolhatja.

 

Felhasználó jogait érvényesíteni nem tudja, ha Adatkezelő bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa Felhasználót. Ha Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása Adatkezelőt terheli. Ha Adatkezelő részéről kétség merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

Felhasználó az Info.tv., a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

 

 1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy
 2. Bíróság előtt érvényesítheti jogait. A per – a Felhasználó választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek)

 

 1. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

 

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint Felhasználó tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Adatkezelő incidens bekövetkezése esetén – kivéve, ha nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve - indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja Felhasználót és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.

 

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

Adtakezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a honlapot használó Felhasználók honlapján keresztül történő előzetes értesítése mellett, egyoldalúan módosítsa. A módosítások az értesítésben megjelölt napon lépnek hatályba a Felhasználóval szemben, kivéve, ha a módosítások ellen a Felhasználó tiltakozik. Felhasználó a honlap használatával, ún. ráutaló magatartással (pl. checkbox kipipálása), elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

 

Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez a hírlevélre történő feliratkozás vagy egyéb célból megadott adatai során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, Adtakezelő jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére.

 

Adtakezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó személyes adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek, saját személyes adatai és ezek felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatályba lépésének időpontja: 2019.02.01.

 


Online Pénztárca

Az Online Pénztárcába jóváírt kuponokat a Vásárló az adott rendelés teljesítése után, mindig csak a következő vásárlások során használhatja fel, mint egy utólagosan kapott kedvezményt. A Vásárló a következő vásárláskor kizárólag a korábbi fiókadataival belépve (e-mail cím, titkos kód) 10.000 Forintonként 500 Ft értékű kupont válthat be.

Az ONLINE GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaság jogosult bármikor korlátozni A kuponok felhasználását, illetve a maximálisan összegyűjthető kuponok összeghatárát. Az ONLINE GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaságnak jogában áll a már összegyűjtött kuponokat bármikor csökkenteni vagy megszüntetni, amiről az aktív felhasználók számára előzetes értesítést küld, amelyben tájékoztatást nyújt a csökkentésig vagy megszüntetésig gyűjtött, de még fel nem használt kuponok tekintetében.

A kuponok érvényességig az aktív partnereinknél felhasználhatók. Partnereink mindenkori elérhetősége a https://www.onlinepenztarca.hu oldalon megtekinthető.

A beváltás feltételei:

A kupon értékhatártól függetlenül felhasználható (10.000 Ft feletti végösszegű megrendelésekre).

A kupon készpénzre nem váltható át.

A kupon más kedvezménnyel, egyedi árral össze nem vonható.

A Vásárló megrendeléskor köteles jelezni a beváltási szándékát, más esetben a kupont sajnos nem tudjuk elfogadni. (Amennyiben online rendel, ezt a lehetőséget a rendszer automatikusan fel fogja ajánlani.)

Termék cseréje esetén az onlinePénztárcával való fizetés kizárólag a különbözetre vehető igénybe.

Az onlinePénztárcából való fizetés csak azon felhasználó számára lehetséges, aki aktív fiókkal rendelkezik az onlinePénztárcában.

 

Keresés